فرماندار شهرستان کاشمر
مسلم ساقی
فرماندار شهرستان کاشمر

    .
۱۳۸۷/۱۰/۱۰

تقویم تاریخ

تقویم تاریخ

 

تقویم تاریخ شهرستان کاشمر

31 هـق فتح بُشت (ترشيز) به‌دست اعراب مسلمان
232 هـق قطع سرو معروف كاشمر به دستور متوكّل عبّاسي
400 هـ.ق ولادت ابوالفضل طريثيتي
405 هـ.ق تولّد ابوعلي بشتي
415 هـ.ق. تولّد عميدالملك كندري در قريه‌ي كُندر
432 هـ.ق وفات ابومحمد طريثيتي
440 هـ.ق (محرم) تولّد شيخ احمد جام نامقي در قريه نامق كوه‌سرخ
456 هـ.ق به‌دارآويخته شدن عميدالملك كندري
476 هـ.ق ولادت محيي الدّين طريثيثي
480 هـ.ق (جمادي الاول) وفات ابوالحسن نامقي
480 هـ.ق وفات ابوعلي بشتي
498 هـ.ق يورش اسماعيليان ترشيز به بيهق
505 هـ.ق‌ (سيزده رجب) ولادت مسعود طريثيتي
520 هـ.ق قتل عام جمعي از اهالي قريه‌ي « طرز » به‌دست ارقش خاتوني ـ وزير سلطان سنجر
535 هـ.ق قتل عام جمعي از اهالي روستاي « ميج» به‌دست آق سنقرـ غلام سلطان سنجر
536 هـ.ق حمله‌ي مجدّد سلجوقيان به آبادي « طَرز » در شمال ترشيز
537 هـ.ق وفات ابونصر طريثيثي
540 هـ.ق كشته شدن آق سنقرـ غلام سلطان سنجر ـ به‌دست فدائيان اسماعيلي در ترشيز
545 هـ.ق درگذشت عميد مسعود زورآبادي
546 هـ.ق حمله‌ي امير قجق ـ از امراي سلجوقي ـ به ترشيز
555 هـ.ق پايان غائله‌ي احمد خدابنده در كندر
596 هـ.ق (نوزدهم رمضان) پايان محاصره‌ي ترشيز توسط قطب الدّين محمّد خوارزم‌شاه
651 هـ.ق (جمادي‌الاول) حمله‌ي كيتوبوقانويان (امير مغولي) به ترشيز
655 هـ.ق درهم شكسته شدن قدرت اسماعيليان ترشيز، توسّط سپاه هولاكوخان مغول
659 هـ.ق تسخير مناطقي از ترشيز به‌دست شمس‌الدّين علي از حاكمان سيستان
694 هـ.ق تصرّف بخش‌هايي از ترشيز به‌دست شمس ‌الدّين علي ـ از امراي آل كرت
784 هـ.ق تصرّف و تخريب ترشيز به‌دست تيمور لنگ
839 هـ.ق وفات كاتبي ترشيزي در استرآباد
845 هـ.ق (رمضان) وفات خواجه علاءالدّين ترشيزي در هرات
848 هـ.ق وفات علي شهاب ترشيزي
864 هـ.ق/ 1459 م نبرد لشكريان ابوسعيد و سلطان حسين ميرزا در حدود ترشيز و هزيمت ابوسعيد
867 هـ.ق درگذشت مولانا طوطي ترشيزي
874 هـ.ق غارت ترشيز به‌دست نيل بيك
927 هـ.ق/1521م وفات آهي ترشيزي در تبريز
929 هـ.ق حفر قنات سسفد به‌دستور شاه اسماعيل صفوي
934 هـ.ق وفات اهلي ترشيزي در تبريز
993 هـ.ق شكست علي‌قلي خان از مرشدقلي خان و اسارت شاه‌زاده عبّاس ميرزا در ترشيز
997 هـ.ق قتل مرشد قلي خان ـ وزير شاه عبّاس ـ در ترشيز
997 هـ.ق (29 ربيع الاول) قتل ميرزا محمّد ـ وزير شاه عبّاس ـ در ترشيز
1002 هـ.ق جنگ تن به تن مردم ترشيز با ازبكان
1006 هـ.ق اخراج ازبكان از ترشيز
1011 هـ.ق/ 1602م ورود شاه عبّاس به ترشيز
1025 هـ.ق/ 1616م وفات ظهوري ترشيزي در دكن
1044 هـ.ق شكست ازبكان به‌رهبري عبدالعزيز خان در حوالي قريه‌ي تجرود
1152 هـ.ق/ 1739م انتصاب ميرزا عبدالحي از سوي نادرشاه به حكومت ترشيز
1160 هـق/ 1747م تولّد ميرزا عبدالله شهاب ترشيزي در بردسكن
1165 هـ.ق (يازدهم جمادي الثاني) وفات محمّد صالح ترشيزي، در قريه‌ي قوژد
1216 هـ.ق/1800م وفات ميرزا عبدالله شهاب ترشيزي
1224 هـ.ق خروج مصطفي‌قلي خان از ترشيز، از پس هفت سال مقاومت
1231 هـ.ق قتل اسحاق خان قرايي و پسرش حسن‌علي خان (حاكم ترشيز) به دست محمد ولي ميرزا
1245 هـ.ق حكومت مجدد مصطفي قلي خان بر ترشيز
1247هـ.ق (هشتم رمضان) شكست محمّدتقي خان حاكم ترشيز از شاه‌زاده خسرو ميرزا
1249 هـ.ق نبرد خسرو ميرزا با گروهي از تركمانان تكه در حوالي ترشيز
1249 هـ.ق حكومت محمّدتقي خان بر ترشيز
1267 هـ.ق تولّد شيخ محمّدحسين اشراقي در روستاي ايور
1270 هـق انتصاب محمّدرحيم خان (عنقاي قاجار) به حكومت ترشيز
1278 هـ.ق انتصاب سيف الدّوله ميرزا به حكومت ترشيز
1304 هـ.ق ولادت شيخ احمد غروي ترشيزي
1313 هـ.ق (ربيع الاوّل) وفات شيخ اسماعيل كوه‌سرخي
1316 هـ.ق (سوّم شعبان) ولادت آيت الله حاج شيخ محمّدباقر امامي
1324 هـ.ق/1285 هـ.ش وفات احمد ترشيزي (حاجي مجتهد)
1337 هـ.ق به‌دار آويخته شدن عزيزالله خان باب الحكمي در مشهد
1340 هـ.ق وفات آيت الله شيخ اسماعيل ترشيزي
1356 هـ.ق وفات سيّدعلي نجفي كاشمري
1285 هـ.ق انتخاب سيّدهاشم احتشام الاطبّاء به عنوان اوّلين نماينده مردم ترشيز در مجلس شوراي ملّي
1313 هـ.ش (8 مرداد) تغيير نام ترشيز به كاشمر
1316 هـ.ش (دهم آذر)/ 27 رمضان 1356هـ.ق شهادت آيت الله مدرّس در كاشمر
1316 هـ.ش راه اندازي اوّلين كارخانه برق كاشمر
1322 هـ.ش احتساب كاشمر در قلمرو شهرستان تربت حيدريّه
1325 هـ.ش ارتقاء كاشمر به‌شهرستان و استقلال اين شهر
1336 هـ.ش (15 آذر) تبيعد آيت‌الله عبدالرّحيم ربّاني شيرازي به كاشمر
1357 هش(20 آذرماه ) شهادت محمّد بهبودي به عنوان اوّلين شهيد انقلاب اسلامي در كاشمر
1358 هـ.ش (1/1) انتصاب محمود طلوع به سمت نخستين فرمان دار كاشمر ـ بعد از انقلاب
1358 هـ.ش انتخاب دكتر رامپور صدرنبوي به عنوان اوّلين منتخب مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي
1358 هـ.ش انتخاب حجه‌الاسلام حسن حسن‌زاده به نمايندگي مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي
1359 هـ.ش (4 مهرماه) شهادت محمّد بهبودي به عنوان اوّلين شهيد كاشمر جنگ تحميلي
1360 هـ.ش انتصاب حجه الاسلام محمّديان به سمت نخستين امام جمعه كاشمر
1362 هـش انتخاب حجه‌الاسلام محمّدعلي عربي به نمايندگي مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي
1364 هـ.ش (16 تير ماه)/ 1406هـ.ق وفات آيت الله حاج شيخ محمّدباقر امامي
1366 هـ.ش انتخاب احمد بلوكيان به نمايندگي مردم كاشمردر مجلس شوراي اسلامي
1367 هـ.ش (10 آذرماه) ورود اوّلين آزاده به كاشمر(حسين ضيائيان دلير)
1370 هـ.ش انتخاب محمّدرضا خبّاز به نمايندگي مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي
1374 هـ.ش انتخاب محمّدرضا خبّاز به نمايندگي مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي
1374 هـ.ش(14 تير) ارتقاء بردسكن به شهرستان و استقلال آن از كاشمر
1374 هـ.ش/ 1416هـ.ق (نوزدهم ذي‌الحجّه‌‌) وفات آيت الله سعيدي
1378 هـ.ش انتخاب محمّدرضا خبّاز به نمايندگي مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي
1382 هـ.ش ارتقاء خليل آباد به شهرستان و استقلال آن از كاشمر
1382 هـ.ش انتخاب احمد بلوكيان به نمايندگي مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي
1385 هـ.ش پيوستن كاشمـر به بنياد جوامع ايمن جهانـي
1387 هـ.ش انتخاب محمد رضا خباز به نمايندگي مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي
منبع :
۱۹۱۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان