نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی : مسلم ساقی
پست سازمانی : فرماندار شهرستان کاشمر
تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت
وظایف :  
اطلاعات تماس         تلفن : 05155234400
نام و نام خانوادگی : مرادعلی احمدزاده شهری
پست سازمانی : معاون سیاسی اجتماعی
تحصیلات : لیسانس
وظایف :  
اطلاعات تماس         تلفن : 05155234409
نام و نام خانوادگی : مهدی نایه در
پست سازمانی : معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
تحصیلات : دانشجوی دکتری
وظایف :  
اطلاعات تماس         تلفن : 55234405
نام و نام خانوادگی : مصطفی بزمی
پست سازمانی : کارشناس رسیدگی به شکایات ارزیابی عملکرد روابط عمومی و امورحقوقی
تحصیلات : دانشجوی ارشد علوم ارتباطات
وظایف :  
اطلاعات تماس         تلفن : 55234888
نام و نام خانوادگی : مهدی نظری زاده
پست سازمانی : بخشدار فرح دشت
تحصیلات : فوق لیسانس
وظایف :  
اطلاعات تماس         تلفن : 55173363
لیست پرسنل
۱ ۲ ۳