صفحه اصلی > ImageGallery گالری عکس > سفر وزیر بهداشت درمان واموزش پزشکی به کاشمر

حضور درامام زاده سید حمزه

ادای احترام به مقام شهدا

بازدیداز بیمارستانهای کاشمر

بازدیداز بخشهای بیمارستان حضرت ابوالفضل

حضور دربیمارستان حضرت ابوالفضل

حضور دربیمارستان حضرت ابوالفضل

مصاحبه با خبرنگاران

حضور دربیمارستان شهید مدرس

دیدار با خیرین سلامت