صفحه اصلی > ImageGallery گالری عکس > بناها ی تاریخی

آب گرم معدنی

آرامگاه شهید ایت الله مدرس

باد گیر مدرسه علمیه حاج سلطان العلماء

بافت قدیمی روستای طرق

بافت قدیمی ریوش

درخت کهن باغمزار

یخچال قدیمی کاشمر

آب انبار حاجی نظام

آرامگاه شهید ایت الله مدرس

قلعه گبر حصار

یخچال طبیعی بند قرا

مدرسه علمیه حاج سلطان العلماء

مسجد جامع