صفحه اصلی > ImageGallery گالری عکس > همایش پیاده روی خانوادگی صبح ونشاط

ساعات اولیه همایش پیاده روی

حضور کودکان درساعات اولیه پیاده روی

جمع اوری برگه های قرعه کشی

حضور سالمندان پا به پای جوانان درپیاده روی

شرکت امام جمعه وفرماندار درپیاده روی خانوادگی

رکورد شکنی مردم کاشمر درایران وجهان

حضور پرشور مردم

حضور مسئولین شهرستان

حضور مسئولین شهرستان