صفحه اصلی > ImageGallery گالری عکس > بازدیداز روستاهای شهرستان

حضور مسئولین درروستای توندر

حضورفرماندارومسئولین در مسجدروستای توندر

سخنرانی فرمانداردرجمع مردم توندر

گفتگوی رودروی فرمانداربا یکی از اهالی روستای توندر