صفحه اصلی > ImageGallery گالری عکس > بازدیداز واحدهای صنعتی شهرستان

بازدید از شهرک صنعتی کاشمر

بازدید از کارخانه شیر

بازدید از فاز جدید کارخانه شیر

بازدید ازکارخانه قند توانا

بازدیداز کارخانه قند تو

بازدیداز فاز جدید کارخانه خوراک دام وطیور

بازدیدازکارخانه خوراک دام وطیور

کارخانه قند توانا

خط تولید جدید کارخانه خوراک دام وطیور صالحی

بازدید از کارخانه زیروپنبه کاشمر

بازدید از کارخانه زیروپنبه کاشمر