صفحه اصلی > ImageGallery گالری عکس > سفروزیر کارواموراجتماعی به کاشمر

استقبال ازوزیرکار درکوهسرخ

حضور در گلزار شهدا

دیدار مردمی وزیر کارواموراجتماعی

جلسه شورای اداری باحضوروزیر محترم کارواموراجتماعی

سخنرانی وزیر کاروامور اجتماعی درمسجد جامع شهرکاشمر

بازدید وزیر کارواموراجتماعی از واحدهای صنعتی